you are here:

Referencje

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody.
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze .Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej. Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej.

3. Skanska S.A.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze. Modernizacja Oczyszczalni ścieków z budowa stacji kompostowania osadu w Jeleniej Górze.

4. Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP Sp. z o. o.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze. Modernizacja Oczyszczalni ścieków z budową stacji kompostowania osadu w Jeleniej Górze

5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze. Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej. Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej. Wykonanie zasilania placy budowy drążenia sztolni pod górą Chmielnik.

6. JZO Sp. z o. o.

Wymiana kabla N 3 x YHAKXS 1x70 zasilającego zakład JZO Sp. z o.o.

7. Nalco Polska Sp. z o. o.

Nalco Polska Sp. z o.o. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Fabryce Papieru w Dąbrowicy - Linia kablowa nn zasilająca RGO.

8. Pebex Spółka z o. o.

Siedziba Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

9. Pebex Spółka z o. o.

Biblioteka Naukowa dla Kolegium karkonoskiego w Jeleniej Górze.

10. Pebex Spółka z o. o.

Instalacje elektryczne w budynku Urzędu Pocztowego 14 w Jeleniej Górze.

11. Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii środowiska EKO-MEL Sp. z o. o.

Budowa mostu na potoku Jeleniak w Jeleniej Górze, likwidacja kolizji z linią ŚN

12. MITEX S. A.

Modernizacja Wydziału Tabletek w JELFA S.A.

13. Colorplast w Jeleniej Górze

Wykonanie części elektrycznej robót nowej hali produkcyjnej

14. Heilit+Woerner Warszawa

Wykonanie części elektroenergetycznej budowy obwodnicy Jeleniej Góry

15. Przedsiębiorstwo budowlane "PEBEX" Sp. z.o. o.

Wykonywanie robót remontowych na terenie zakładu JELFA S.A.

16. Przedsiębiorstwo budowlane "PEBEX" Sp. z o. o.

Wodernizacja budynku Kolegim Karkonoskiego

17. Przedsiębiorstwo budowlane "PEBEX" Sp. z o. o.

Wykonanie instalacji elektrycznych dla kamienic Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

18. Zakład Energetyczny Jelenia Góra S.A. Odział Inwestycji i Remontów

Budowa stacji transformatorowej słupowej

19. Zakład Energetyczny Jelenia Góra S. A.

Budowa stacji transformatorowej

20. Przedsiębiorstwo budowlane "PEBEX" Sp. z o. o.

Rozbudowa budynku centrali telefonicznej TP S.A. w Jeleniej Górze

21. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Jeleniej Górze

Wykonanie przyłączy do szafek abonenckich w obiektach OT